YotaPhone 2. לא יעשה את זה לארצות הברית, אחרי הכל

YotaPhone 2. לא יעשה את זה לארצות הברית, אחרי הכל

מתברר כי characterful YotaPhone 2 לא יהיה עושה את דרכו לצפון אמריקה, אחרי הכל. למרות מוצלח מימון ההמונים Indiegogo קמפיין, רוסית יצרן, ביטלה את הגרסה האמריקנית של " E Ink display-שסוחבים החכם אנדרואיד בשל ייצור סיבוכים.

מסתבר, צפון אמריקה גרסה של צג כפול טלפון חכם היה לוקח יותר מדי זמן להגיע לצרכנים, ובכך ליצור ניגוד עניינים עם החברה 2016 המוצר תוכניות. משקיעים בארה " ב יקבל את YotaPhone 2 מכשירים, כאשר שווקים אחרים לקבל את המכשיר של יורשים.

Indiegogo משקיעים בארה " ב האם יש אפשרות לקבל החזר, או לתפוס את הגירסה העולמית של ה-YotaPhone 2, אשר חסרה תמיכה עבורנו LTE להקות. פרטים על תהליך ההחזר הם עדיין לא גילה.

מקור

Share this Post!

About the Author : spinlock

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.