11.1v מחשב נייד סוללה עבור Lenovo IdeaPad G460 G560 V360 l09m6y02 B470 G460A G560 Z460 Z465 Z560 Z565 Z570 LO9S6Y02 LO9L6Y02

11.1v מחשב נייד סוללה עבור Lenovo IdeaPad G460 G560 V360 l09m6y02 B470 G460A G560 Z460 Z465 Z560 Z565 Z570 LO9S6Y02 LO9L6Y02

59.28 56.32

זמינות: במלאי

11.1v מחשב נייד סוללה עבור Lenovo IdeaPad G460 G560 V360 l09m6y02 B470 G460A G560 Z460 Z465 Z560 Z565 Z570 LO9S6Y02 LO9L6Y02

תיאור מוצר

מחשב נייד זה סוללה יכולה להחליף את מספרי החלק הבאים:

עבור Lenovo

121001071121001091121001094
121001095121001096121001097
FRU LO9S6Y02FRU LO9L6Y02L09C6Y02
L08S6Y2157Y645457Y6455
L09L6Y02L09M6Y02L09N6Y02
L09S6Y02L10C6Y02L10M6F21
L10P6F21L10P6Y22LO9L6Y02
LO9S6Y02

סוללה למחשב נייד זה גם תואם את הדגמים הבאים:

עבור Lenovo


E47GE47Lעבור IdeaPad B470
עבור IdeaPad B470Aעבור IdeaPad B470eL-BEIעבור IdeaPad B470G
עבור IdeaPad B475עבור IdeaPad B475Aעבור IdeaPad B570
עבור IdeaPad B570Aעבור IdeaPad B570Gעבור IdeaPad G460
עבור IdeaPad G460 0677עבור IdeaPad G460 06779UUעבור IdeaPad G460 06779XU
עבור IdeaPad G460 20041עבור IdeaPad G460Aעבור IdeaPad G460A-IFI
עבור IdeaPad G460A-ITHעבור IdeaPad G460ALעבור IdeaPad G460E
עבור IdeaPad G460Gעבור IdeaPad G460Lעבור IdeaPad G460L-IFI
עבור IdeaPad G465עבור IdeaPad G465Aעבור IdeaPad G470
עבור IdeaPad G470AX-ITHעבור IdeaPad G470Gעבור IdeaPad G470GH
עבור IdeaPad G475עבור IdeaPad G475Aעבור IdeaPad G475E
עבור IdeaPad G475Gעבור IdeaPad G475Lעבור IdeaPad G560
עבור IdeaPad G560 0679עבור IdeaPad G560 M278ZUKעבור IdeaPad G560 M2792UK
עבור IdeaPad G560Aעבור IdeaPad G560Eעבור IdeaPad G560G
עבור IdeaPad G560Lעבור IdeaPad G565עבור IdeaPad G565A
עבור IdeaPad G565Gעבור IdeaPad G565Lעבור IdeaPad G570
עבור IdeaPad G570Aעבור IdeaPad G570AHעבור IdeaPad G570E
עבור IdeaPad G570Gעבור IdeaPad G575עבור IdeaPad G575A
עבור IdeaPad G575Eעבור IdeaPad G575Gעבור IdeaPad G575L
עבור IdeaPad G575Mעבור IdeaPad G770עבור IdeaPad G770A
עבור IdeaPad G770AHעבור IdeaPad G770Eעבור IdeaPad G770L
עבור IdeaPad G780עבור IdeaPad G780-ISEעבור IdeaPad V360
עבור IdeaPad V360Aעבור IdeaPad V370עבור IdeaPad V370A
עבור IdeaPad V370Gעבור IdeaPad V370Pעבור IdeaPad V470
עבור IdeaPad V470Aעבור IdeaPad V470A-IFIעבור IdeaPad V470AT-IFI
עבור IdeaPad V470Cעבור IdeaPad V470cA-IFIעבור IdeaPad V470cA-ITH
עבור IdeaPad V470Gעבור IdeaPad V470Pעבור IdeaPad V570
עבור IdeaPad V570Aעבור IdeaPad V570Cעבור IdeaPad V570G
עבור IdeaPad V570Pעבור IdeaPad Z370עבור IdeaPad Z370A
עבור IdeaPad Z370A-BNIעבור IdeaPad Z370AT-ITHעבור IdeaPad Z370G
עבור IdeaPad Z370G-ITHעבור IdeaPad Z460עבור IdeaPad Z460A
עבור IdeaPad Z460Gעבור IdeaPad Z460Mעבור IdeaPad Z465
עבור IdeaPad Z465Aעבור IdeaPad Z465A-NEIעבור IdeaPad Z465A-NNI
עבור IdeaPad Z465A-PNIעבור IdeaPad Z465A-PTHעבור IdeaPad Z465G
עבור IdeaPad Z470עבור IdeaPad Z470Aעבור IdeaPad Z470A-BNI
עבור IdeaPad Z470A-IFIעבור IdeaPad Z470A-ITHעבור IdeaPad Z470AH
עבור IdeaPad Z470AX-ITHעבור IdeaPad Z470Gעבור IdeaPad Z560
עבור IdeaPad Z560Aעבור IdeaPad Z560Gעבור IdeaPad Z560M
עבור IdeaPad Z565עבור IdeaPad Z565Aעבור IdeaPad Z565G
עבור IdeaPad Z570עבור IdeaPad Z570A-BNIעבור IdeaPad Z570A-IFI
עבור IdeaPad Z570A-ITHK47AK47G
V570V570AV570G
V570PB570E

ביקורות על מוצרים