Gc חושף את הקשר smartwatch, אל תבלבל אותה עם נחש לחבר

מותג האופנה האמריקאי מניח חשפה זוג שעונים חכמים ועכשיו זה שוויצרי היד הוא עושה את אותו הדבר. Gc מלאכות יוקרה שוויצרי שעונים וזה קובע את חיבור השעון מלבד מניחה לחבר את השעון. עם זאת, שני חולקים הרבה קווי דמיון. [...]

מציג תוצאה אחת