Facebook ו-Google כבר הפרה של GDPR, טוענת תלונה

אירופה של כללי הגנת מידע תקנה (GDPR) חזר לחיים אתמול, כמה מאיתנו טק הענקים כבר מואשם בהפרת החוק. ללא כוונת רווח noyb.האיחוד האירופי הגיש תלונה נגד Google, Facebook, כמו גם WhatsApp ו-Instragram, מאשים אותם של העוסקים ב "נאלץ הסכמה", [...]

מציג תוצאה אחת