Adobe בעיות של תקן עבור שזוהה לאחרונה קריטי פלאש פגיעות

רק כמה ימים לאחר זיהוי חדשה קריטי פלאש פגיעות זה אמר יכול לגרום לקריסה, העלול לאפשר לתוקף לקבל שליטה על מערכת מושפעת, Adobe פרסמה תיקון על זה. הפגיעות המדובר השפיע על Adobe תוכנת פלאש על כל מערכות ההפעלה העיקריות, [...]

מציג תוצאה אחת