Microsoft מקניט פני השטח הספר 2

Microsoft פרסמה תמונה של פני השטח את המכשיר על רשמי השטח Instagram חשבון. חוץ מזה, זה לא קיים משטח התקנים. התמונה היא נמוכה פרטים ולא להראות הרבה של המכשיר השני מאשר את הציר. הוא האמין כי זה הוא הקרוב [...]

מציג תוצאה אחת