Olloclip החדש של רב-התקן קליפ תושבת עדשה תואם את רוב ההתקנים הניידים

Olloclip חשפה עדשה חדשה הר עבור הטלפון החכם שלך היום. זה באופן תיאורי נקרא " Multi-מכשיר קליפ, ואת זה צריך לעבוד עם רוב המכשירים הניידים. אז אתה יהיה סוף סוף להיות מסוגל להשתמש Olloclip היא תוספת על עדשות אפילו [...]

מציג תוצאה אחת