Instagram טיפות מפות תמונה תכונה

Instagram הוא בהדרגה את התמונה מפות תכונה. תכונה זו אפשרה לך לראות את שלך ושל אחרים תצלומים עם תיוג גיאוגרפי על מפה, עם כל התמונות שצולמו במיקום מסוים מופיעים מקובצים יחד, כפי שאתה להגדיל ולהקטין את המפה התמונות היו [...]

מציג תוצאה אחת