Lenovo עדכונים שלה הלגיון משחקים מחשבים נישאים עם יותר מאופק, נראה

מחשב למשחקים בדרך כלל יש נוצצים האורות ומוגזם תכונות חומרה כמו chrome ציר או התלקח מערכות הקירור. ובכן, לא זה הזמן – Lenovo הודיעה מעודכנת ההרכב שלה הלגיון המשחקים הניידים אשר מציעים אסתטי, כי אתה יכול לקחת את העסק [...]

מציג תוצאה אחת