LG חושפת שני מופעל סוללה מקרנים

דרייב-תיאטראות יכול להיות מת, אבל LG חדש מופעל סוללה מקרנים יהיה לשמור על רוח של הקולנוע ללכת בחיים. שני מקרנים יש סוללות אתמול עד 2 וחצי שעות, 720p התמונה. הם לוקחים את חוות הדעת של MHL המאפשר יציאת HDMI [...]

מציג תוצאה אחת