Ulefone כוח 6,050 סוללה mAh, מסגרת מתכת, עץ חזרה על 180 דולר

בעוד הוקמה יצרנים נתפס במירוץ לעבר דק ניידים, סוללה קיבולת סבלו. בינתיים, מצמד של המוכרים מקבלי הבינה יש פוטנציאל לא ממומש בנישה זו, והם באים עם סוללה מפלצתית היכולות ואת עיצובים אטרקטיביים. קח Ulefone, למשל, היוצר של Ulefone כוח. [...]

$180 Ulefone כוח 6,050 סוללה mAh, מסגרת מתכת, עץ בחזרה

בעוד הוקמה יצרנים נתפס במירוץ לעבר דק ניידים, סוללה קיבולת סבלו. בינתיים, מצמד של המוכרים מקבלי הבינה יש פוטנציאל לא ממומש בנישה זו, והם באים עם סוללה מפלצתית היכולות ואת עיצובים אטרקטיביים. קח Ulefone, למשל, היוצר של Ulefone כוח. [...]

Showing all 3 results